Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-11 | las@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

OBVESTILO – december 2020

Obveščamo vas, da je Upravni odbor TOTI LAS na svoji 16. dopisni seji, na pobudo zainteresiranih deležnikov, potrdil podaljšanje roka za prijave na 3. Javni poziv TOTI LAS za izbor operacij iz sklada ESRR.

Nov rok za oddajo vlog je 29.01.2021.

 

Dokumenti – 1. sprememba:

3. JP ESRR TOTI LAS 1.sprememba dec.2020

razpisna dokumentacija 3. JP TOTI LAS 1.sprememba dec.2020

 

Prosim, da sledite objavam na spletni strani in na FB strani TOTI LAS glede morebitnih sprememb oz. dopolnitev dokumentacije, spremembe rokov, ipd.

_______________________________________________________

 

 

Objavljamo 3. Javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

na območju Mestne občine Maribor in Občine Kungota, v obdobju 2014-2020

 

Datum objave: 16.11.2020

 

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota  v obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 134.839,92 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz sklada ESRR znaša do 80%. Sofinanciranje iz naslova ESRR je sestavljena iz 80% EU dela in pripadajočega dela javnega nacionalnega sofinanciranja. Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v postavkah 160359 PN9.5-CLLD izvajanje V-EU ter 160360 PN9.5-CLLD izvajanje V-Slovenska udeležba.

Upravičeno območje: V okviru ESRR so upravičene do sofinanciranja samo tiste operacije, ki se bodo izvajale le v urbanem naselju Plintovec.

 

Rok za oddajo vlog: 12.01.2021

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 12.01.2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 12.01.2021  do 12.00 ure.

Informacije o javnem pozivu: po elektronsko pošti: las@mra.si 

 

Dokumentacija 3. javnega poziva za sklad ESRR:

3. JP ESRR TOTI LAS 16.11.2020  – glej zgoraj, popravljen dokument

3. JP TOTI LAS – razpisna dokumentacija 16.11.2020 – glej zgoraj, popravljen dokument

01 VLOGA ESRR TOTI LAS 16.11.2020

02 Stroškovnik operacije ESRR TOTI LAS 16.11.2020

03 Oprema ovojnice

04 Pogodba o sodelovanju ESRR TOTI LAS 16.11.2020

 

Dodatni dokumenti:

Operativni program: OP programme_2014_4_1_sl

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških 

Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020

 

Prosim, da sledite objavam na spletni strani in na FB strani TOTI LAS glede morebitnih sprememb oz. dopolnitev dokumentacije, spremembe rokov, ipd.