Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-11 | las@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

OBVESTILO – januar 2022

Obveščamo vas, da je Upravni odbor TOTI LAS na svoji 23. dopisni seji, na pobudo zainteresiranih deležnikov, potrdil podaljšanje roka za prijave na 4. Javni poziv TOTI LAS za izbor operacij iz sklada ESRR.

Nov rok za oddajo vlog je 20.01.2022.

 

Dokumenti – 1. sprememba:

4. JP ESRR TOTI LAS – 1.sprememba jan. 2022

4. JP ESRR – razpisna dokumentacija – 1.sprememba jan. 2022

___________________________________________________________________________

Objavljamo 4. Javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

na območju Mestne občine Maribor in Občine Kungota, v obdobju 2014-2020

 

Datum objave: 26.11.2021

 

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota  v obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 216.311,30 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz sklada ESRR znaša 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                       Sofinanciranje iz naslova ESRR je sestavljena iz 80% EU dela in pripadajočega dela javnega nacionalnega sofinanciranja. Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v postavkah 160359 PN9.5-CLLD izvajanje V-EU ter 160360 PN9.5-CLLD izvajanje V-Slovenska udeležba.

Upravičeno območje: V okviru ESRR so upravičene do sofinanciranja samo tiste operacije, ki se bodo izvajale le v urbanem naselju Plintovec.

 

Rok za oddajo vlog: 10.01.2022

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 10.01.2022 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 10.01.2022  do 12.00 ure.

Informacije o javnem pozivu: po elektronsko pošti: las@rra-podravje.si

 

Dokumentacija 4. javnega poziva za sklad ESRR:

01 4. JP ESRR TOTI LAS nov. 2021

02 Razpisna dokumentacija 4. JP TOTI LAS nov.2021

03 obrazec VLOGA ESRR TOTI LAS nov. 2021

04 Stroškovnik operacije ESRR TOTI LAS nov.2021

05 Oprema ovojnice

06 Pogodba o sodelovanju ESRR TOTI LAS 26.11.2021

 

Dodatni dokumenti:

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških 

Navodila za komuniciranje vsebin 2014-2020

 

Prosim, da sledite objavam na spletni strani in na FB strani TOTI LAS glede morebitnih sprememb oz. dopolnitev dokumentacije, spremembe rokov, ipd.