Facebook
Pokličite nas: +386 (0)2/333-13-11 | las@mra.si

          
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

OBVESTILO – januar 2020

Obveščamo vas, da je Upravni odbor TOTI LAS na svoji 17. dopisni seji, na pobudo zainteresiranih deležnikov, potrdil podaljšanje roka za prijave na 3. Javni poziv TOTI LAS za izbor operacij iz sklada EKSRP.

Nov rok za oddajo vlog je 19.02.2021.

 

Dokumenti – 2. sprememba:

3. JP EKSRP TOTI LAS – 2.sprememba januar 2021

3. JP EKSRP-razp. dokumentacija – 2.sprememba januar 2021

 

____________________________________________

OBVESTILO – december 2020

Obveščamo vas, da je Upravni odbor TOTI LAS na svoji 16. dopisni seji, na pobudo zainteresiranih deležnikov, potrdil podaljšanje roka za prijave na 3. Javni poziv TOTI LAS za izbor operacij iz sklada EKSRP.

Nov rok za oddajo vlog je 29.01.2021.

 

Dokumenti – 1. sprememba:

3. JP EKSRP TOTI LAS – 1.sprememba dec.2020

3. JP EKSRP-razp. dokumentacija – 1.sprememba dec. 2020

 

 

____________________________________________

OBVESTILO – 10.11.2020

Objavljamo popravek besedila 3. javnega poziva za izbor operacij iz sklada EKSRP za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mestne občine Maribor in Občine Kungota, v obdobju 2014-2020.

Popravki:

  • str.1 – 1 alineja (dodana številka Uradnega lista in sicer št. 157/20)
  • str.3 – prvi odstavek 3 točke (dodana številka Uradnega lista in sicer št. 157/20)

Prav tako vas obveščamo, da je nalaganju dokumentov 3. javnega poziva prišlo do napake, saj se je pod imenom dokumenta “3.JP TOTI LAS EKSRP – razpisna dokumentacija 02.11.2020” naložil napačen dokument. V nadaljevanju objavljamo ustrezen dokument.

 

Dokumenti 10.11.2020: 

3. JP EKSRP TOTI LAS 02.11.2020 popr.10.11.2020

3. JP EKSRP-razp. dokumentacija 02.11.2020 pop.10.11.2020

Za napako se opravičujemo.

 

Prosim, da sledite objavam na spletni strani in na FB strani TOTI LAS glede morebitnih sprememb oz. dopolnitev dokumentacije, spremembe rokov, ipd.


Objavljamo 3. javni poziv za izbor operacij iz sklada EKSRP

za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mestne občine Maribor in

Občine Kungota, v obdobju 2014-2020

 

Datum objave: 02.11.2020

Namen javnega poziva: Izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih MO Maribor in Občine Kungota v obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 94.911,13 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 85%.

Upravičeno območje: Operacije se lahko izvajajo na območju LAS: Mestna občina Maribor in Občina Kungota. Iz območja LAS je izvzeto mestno naselje Maribor, ki ni upravičeno območje za izvajanje operacij in sredstev sklada EKSRP.

Rok za oddajo vlog: 12.01.2021

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Mariborska razvojna agencija, za TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 12.01.2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 12.01.2021 do 12.00 ure.

Informacije o javnem pozivu: po elektronsko pošti: las@mra.si

 

Dokumentacija 2. javnega poziva za sklad EKSRP: 

3. javni poziv TOTI LAS za sklad EKSRP 02.11.2020  (glej dokument zgoraj)

3. JP TOTI LAS EKSRP – razpisna dokumentacija 02.11.2020 (glej dokument zgoraj)

01 obrazec VLOGA TOTI LAS EKSRP 02.11.2020

02 Finančni načrt operacije 02.11.2020

03 Oprema ovojnice

04 Pogodba o sodelovanju EKSRP TOTI LAS 02.11.2020

 

Dodatna dokumentacija:

seznam-naselij-MOM

Navodila_za_upravicene_stroske_CLLD

Pravilnik o katalogiu stroškov št.3

Pravilnik-o-označevanju-vira-sofinanciranja-iz-Programa-razvoja-podeželja

 

Prosim, da sledite objavam na spletni strani in na FB strani TOTI LAS glede morebitnih sprememb oz. dopolnitev dokumentacije, spremembe rokov, ipd.